P R O T I P O Ž Á R N Í ... K L A P K Y.......Omnia purificat ignis
Lubomír Klouda, OZO (odborně způsobilá osoba v požární ochraně)
Kontakt: Klimentská 48, Praha 1 | Tel.: 602 279 399 | E-mail: L.Klouda@seznam.cz
Omnia purificat ignis

NEJEN POŽÁRNÍ KLAPKY, JEJICH REVIZE A SERVIS

1) POŽÁRNÍ PŘEDPISY A DOKUMENTACE

ZAČLENĚNÍ, DOKUMENTACE, ŠKOLENÍ, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POŽÁRNÍHO PROJEKTOVÁNÍ, ZASTUPOVÁNÍ PŘI JEDNÁNÍ SE STÁTNÍM POŽÁRNÍM DOZOREM A INSPEKCÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROZSAHU NABÍDKY SLUŽEB

 • EXTERNÍ ZPŮSOBILÁ OSOBA A POŽÁRNÍ TECHNIK PRO ORGANIZACE
 • PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY OBJEKTŮ/PROVOZŮ
 • ZAČLENĚNÍ FIRMY/ORGANIZACE DO KATEGORIÍ PODLE POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
 • ZAČLENĚNÍ FIRMY/ORGANIZACE DO KATEGORIÍ DLE ZÁKONA O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ vč. ŠKOLENÍ
 • „POSUZO“ - POSOUZENÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ V PROSTORECH S VYSOKÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM
 • ZPRACOVÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY PRO KOLAUDACI
 • STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
 • POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
 • POŽÁRNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ
 • POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN
 • ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU
 • DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU
 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POŽÁRNÍHO PROJEKTOVÁNÍ
 • ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A VEDOUCÍCH
 • VSTUPNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ
 • ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK vč. ZVÝŠENÉHO A VYSOKÉHO POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
 • ODBORNÁ PŘÍPRAVA PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY vč. ZVÝŠENÉHO A VYSOKÉHO POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
 • ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A ORIENTAČNÍCH TABULEK, GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ ORIENTACE V OBJEKTU
 • URČENÍ TYPU A POČTU PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
 • POPULÁRNÍ POŽÁRNÍ A CHEMICKÁ OCHRANA PRO ŽÁKY ŠKOL
 • PORADENSKÁ ČINNOST NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

2) PROTIPOŽÁRNÍ TECHNIKA

REVIZE A SERVIS

3) REVIZE ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4) REVIZE TĚLOCVIČNÉHO NÁŘADÍ