P R O T I P O Ž Á R N Í ... K L A P K Y.......Omnia purificat ignis
Lubomír Klouda, OZO (odborně způsobilá osoba v požární ochraně)
Kontakt: Klimentská 48, Praha 1 | Tel.: 602 279 399 | E-mail: L.Klouda@seznam.cz
Omnia purificat ignis

NEJEN POŽÁRNÍ KLAPKY, JEJICH REVIZE A SERVIS

1) POŽÁRNÍ PŘEDPISY A DOKUMENTACE

ZAČLENĚNÍ, DOKUMENTACE, ŠKOLENÍ, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POŽÁRNÍHO PROJEKTOVÁNÍ, ZASTUPOVÁNÍ PŘI JEDNÁNÍ SE STÁTNÍM POŽÁRNÍM DOZOREM A INSPEKCÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROZSAHU NABÍDKY SLUŽEB

2) PROTIPOŽÁRNÍ TECHNIKA

REVIZE A SERVIS

 • PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE
 • POŽÁRNÍ DVEŘE
 • POŽÁRNÍ VRATA, ROLETY, ŽALUZIE
 • PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY
 • POŽÁRNÍ STĚNOVÉ UZÁVĚRY
 • KLAPKY ODTAHU TEPLA A KOUŘE
 • POŽÁRNÍ VENTILY
 • POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ
 • POŽÁRNÍ HYDRANTY
 • SUCHOVODY
 • POŽÁRNÍ ŽEBŘÍKY
 • POŽÁRNÍ NÁSTŘIKY, NÁTĚRY, UCPÁVKY, ZPĚNOVACÍ PÁSKY A MANŽETY
 • NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
 • POŽÁRNÍ HLÁSIČE

3) REVIZE ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4) REVIZE TĚLOCVIČNÉHO NÁŘADÍ