P R O T I P O Ž Á R N Í ... K L A P K Y.......Omnia purificat ignis
Lubomír Klouda, OZO (odborně způsobilá osoba v požární ochraně)
Kontakt: Klimentská 48, Praha 1 | Tel.: 602 279 399 | E-mail: L.Klouda@seznam.cz
Omnia purificat ignis

NEJEN POŽÁRNÍ KLAPKY, JEJICH REVIZE A SERVIS

1) POŽÁRNÍ PŘEDPISY A DOKUMENTACE

ZAČLENĚNÍ, DOKUMENTACE, ŠKOLENÍ, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POŽÁRNÍHO PROJEKTOVÁNÍ, ZASTUPOVÁNÍ PŘI JEDNÁNÍ SE STÁTNÍM POŽÁRNÍM DOZOREM A INSPEKCÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROZSAHU NABÍDKY SLUŽEB

2) PROTIPOŽÁRNÍ TECHNIKA

REVIZE A SERVIS

3) REVIZE ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4) REVIZE TĚLOCVIČNÉHO NÁŘADÍ

  • ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN A SPORTOVIŠŤ
  • MOBILNÍ TECHNICKÉ VYBAVENÍ VÝSTAV A PODOBNÝCH AKCÍ, KDE PŘICHÁZÍ VEŘEJNOST DO STYKU S TÍMTO VYBAVENÍM