P R O T I P O Ž Á R N Í ... K L A P K Y.......Omnia purificat ignis
Lubomír Klouda, OZO (odborně způsobilá osoba v požární ochraně)
Kontakt: Klimentská 48, Praha 1 | Tel.: 602 279 399 | E-mail: L.Klouda@seznam.cz
Omnia purificat ignis
Reference na přání dodavatele:

Naše firma měla trvale problémy se vzduchotechnickým zařízením, neboť jsme po minulém nájemci zdědili vzduchotechniku bez projektové dokumentace. Firma Lubomíra Kloudy prošla všechny vzduchotechnické větve (odsávací a doplňující), provedla revizi, založila původně neexistující revizní listy a doporučila úpravy podle platných norem. Doporučila režim vzduchotechnického provozu pro naše potřeby.
Zároveň v další návazné zakázce opravila nefunkční protipožární klapky a požární stěnové uzávěry, seřídila regulační klapky a doplnila výkresově návaznost na EPS a určila harmonogram dalších revizí. Tím nás uchránila před postihem od Státního požárního dozoru. S pravidelnou revizí a servisem jsme spokojeni nejen dle norem, ale i dle subjektivního pocitu našich zaměstnankyň, které žijí a dýchají 1/3 dne v našich prostorách.
Za firmu Lucie Kramlová vložil Dan Kraml, dankraml@seznam.cz.

Náš dodavatel L. Klouda nejen zrevidoval námi objednanou část provozovny ohledně protipožárních klapek, požárních stěnových uzávěrů a protipožárních dveří, ale nad rámec zakázky zrevidoval izolační odpor přenosných přístrojů a hromosvodů se slevou. Návazně určil zákonné termíny revizí a s jeho protokoly byl spokojen i Státní požární dozor a po drobných úpravách dle normy vyhovujeme ČSN ohledně izolačního odporu.
Za firmu ing. Eva Mesárošová vložil Alois Krátký, kra.al@seznam.cz.
<