P R O T I P O Ž Á R N Í ... K L A P K Y.......Omnia purificat ignis
Lubomír Klouda, OZO (odborně způsobilá osoba v požární ochraně)
Kontakt: Klimentská 48, Praha 1 | Tel.: 602 279 399 | E-mail: L.Klouda@seznam.cz
Omnia purificat ignis

POŽÁRNÍ KLAPKY A DVEŘE -
ŠKOLENÍ A OSVĚDČENÍ K ČINNOSTI, MONTÁŽ, REVIZE A SERVIS

Pracujete s požárními klapkami jako dodavatelé, montéři či jako revizní technici?
Máte oprávnění od výrobců požárních klapek, požárních stěnových uzávěrů, požárních ventilů a klapek odtahu kouře a tepla na příslušnou činnost?
Jistě máte!
Máte už oprávnění na vše, ale chybí Vám oprávnění pro požární klapky TGL, Kovona, Troges, Belgimp, Mannesmann, Panol SA?
Jste na správných stránkách!

Pracujete s požárními dveřmi a roletami jako dodavatelé, montéři či jako revizní technici?
Máte oprávnění od výrobců požárních dveří na příslušnou činnost?
Jistě máte!
Máte už oprávnění na vše, ale chybí Vám oprávnění pro požární dveře firem APPL Dolní Čermná a ZDP Delta Tachov?
Jste na správných stránkách!

Nahnal Vás zaměstnavatel do preventivní požární hlídky, do funkce požárního preventisty či máte prostředí s vysokým a zvýšeným požárním nebezpečím?
Po našem kurzu a proškolení přestanete být hromosvodem průšvihů! Stanete se sebevědomým partnerem zaměstnavatele a pokud bude jednou propouštět, propustí Vás a předsedu odborů jako poslední. Chce to jen znát správné zákony, nařízení vlády a vyhlášky a hlavně je umět použít! Máte pochybnosti o své ceně? Nemusíte!
Jste na správných stránkách!

ŘEŠENÍ
Dvakrát ročně probíhá v Praze jednodenní školení zakončené zkouškou a po jejím úspěšném složení můžete osazovat, opravovat a revidovat výrobky výše uvedených firem.
Součástí proškolení je předání vzorové dokumentace k provádění revizí v papírové formě či lze dokumenty „nalít“ do Vaší flashky pro Vaše pohodlí. Kompatiblita Win XP a vyšší.
Platnost proškolení je dva roky. Po včasné přihlášce pro obnovení do 2 let je sleva 10%. Po obnovení po prošlém termínu je cena původní.
Podmínkou absolvování úspěšného školení na požární klapky ovládané přes impulz EPS, vybavené shazovacím relé či servopohonem je platná vyhláška „50“ s § 6 a vyšším, u pouze bimetalových či „bublinkových“ termospouští to není třeba.
Kdo potřebuje osvědčení na zařízení s elektrickým vybavením, si na školení laskavě přinese platné osvědčení o vyhlášce „50“. Bez ní nelze na místě potvrdit proškolení!

Cena:
1) Školení základní modul je 1000,- (platíte vždy).
2) Tři návazné moduly jsou po 350,- za každé zařízení uvedených výrobců.
3) Při 3 návazných modulech je sleva za čtvrtý a další návazné moduly 33%.

Příklad:
Cena za školení požárních klapek TGL, Kovona, Belgimp + požárních dveří ZDP Delta Tachov, dveří APPL.

1)základní modul vždy1000,-
2)TGL350,-
3)Kovona350,-
4)Dveře ZDP350,-
5)Dveře APPL235,-
6)Belgimp235,-
CELKEM2520,-

Dále je možno provést proškolení na požární klapky typu Troges, Rox, Imos-PKI, Orena, Mannesmann.

Z „živých firem“ lze provést školení i na požární klapky Rf-technologies.

V ceně jsou studijní materiály, nakopírované vzorové revizní protokoly v papírovém výjezdu i ve Wordu. Flash disk s sebou!

Kolegové, nešiďte sami sebe a zároveň nevystavujte zákazníky postihu pojišťovny! Termíny revizí změnila unijní legislativa již 2012, v případě zájmu Vás naučím využít legislativní paskvil k Vašemu užitku pro častější revize. Týká se všech, kdo pracují pro zákazníky v objektech bez zvýšeného požárního nebezpečí.

V případě výrobků atypických či neznámých výrobců si domluvíme individuelní přístup po základním modulu. Upozorněte mne na to předem, při školení to nevyřešíme!
Pro školení požárních hlídek, preventistů a vedoucích pracovníků ve všech stupních požárního nebezpečí či u požárních techniků u vysokého požárního nebezpečí mám individuelní plán, který Vás mile překvapí příjemnou cenou.

Je Vás více zájemců z jedné firmy? I Vám vyjdeme vstříc!
Za prvního zájemce z jedné firmy je cena plná, za každého dalšího je snížená o 10%.

Pre záujemcov o školenie zabudovaných požiarnych klapiek Kovona, TGL, Troges, Mannesmann, Orena, Rox zo Slovenska:
Školenie, výučbová verzia a osvedčenie je v národnom jazyku a je v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 285/2001 Z.z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly vo znení Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z.z..
U požiarnych klapiek s elektrickým vybavením treba predložiť osvedčenie elektro podľa vyhlášky MPSVR SR 508/2009 Z.z. vo znení MPSVR SR 398/2013 Z.z..

1)Cena v základnom module vždy€ 48
2)TGL€ 16
3)Kovona€ 16
4)Prevádzkový denník vzor€ 5
5)Cestovnépodľa situácie

Těším se na Vaši objednávku a návaznou vzájemně užitečnou spolupráci v požární ochraně!