PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY

Omnia purificat ignis

Služby majitelům nemovitostí Školení Kolaudace, uvedení do provozu Úvod

POŽÁRNÍ KLAPKY, SVĚTLÍKY A DVEŘE - ŠKOLENÍ A OSVĚDČENÍ K ČINNOSTI, REVIZE A SERVIS

Pro činnost na území Česka, pro kolegy s kvalifikací OZO/TPO

Pracujete s požárními klapkami, požárními dveřmi a světlíky jako revizní technici a servisáci?
Jste na správných stránkách!

Nahnal Vás zaměstnavatel do preventivní požární hlídky, do funkce požárního preventisty či máte prostředí s vysokým a zvýšeným požárním nebezpečím?
Po našem kurzu a proškolení přestanete být hromosvodem průšvihů! Stanete se sebevědomým partnerem zaměstnavatele a pokud bude jednou propouštět, propustí Vás a předsedu odborů jako poslední. Chce to jen znát správné zákony, nařízení vlády a vyhlášky a hlavně je umět použít! Máte pochybnosti o své ceně? Nemusíte!
Jste na správných stránkách!

ŘEŠENÍ
Dvakrát ročně probíhá v Praze jednodenní školení zakončené zkouškou a po jejím úspěšném složení můžete osazovat, opravovat a revidovat výrobky dále uvedených firem.
Součástí proškolení je předání vzorové dokumentace k provádění revizí v papírové formě či lze dokumenty „nalít“ do Vaší flashky pro Vaše pohodlí. Kompatiblita Win XP a vyšší.
Platnost proškolení je dva roky. Po včasné přihlášce pro obnovení do 2 let je sleva 10%. Po obnovení po prošlém termínu je cena původní.
Podmínkou absolvování úspěšného školení na požární klapky ovládané přes impulz EPS, vybavené shazovacím relé či servopohonem je platná vyhláška „50“ s § 6 a vyšším, u pouze bimetalových či „bublinkových“ termospouští to není třeba.
Kdo potřebuje osvědčení na zařízení s elektrickým vybavením, si na školení laskavě přinese platné osvědčení o vyhlášce „50“. Bez ní nelze na místě potvrdit proškolení!

Cena:
1) Školení základní modul je 1200,- (platíte vždy).
2) Tři návazné moduly jsou po 400,- za každé zařízení uvedených výrobců.
3) Při 3 návazných modulech je sleva za čtvrtý a další návazné moduly 30%.

Příklad:
Cena za školení požárních klapek TGL, Kovona, Troges, ROX + požárních světlíků Essmann + požárních dveří Next, České dřevařské závody, Hasil, APPL, dvířek Triant, a mnohá další zařízení výrobců zaniklých, se zaniklým zastoupením či s nedostupnou dokumentací.

1)základní modul vždy1200,-
2)TGL400,-
3)Kovona400,-
4)Troges400,-
5)Essman280,-
6)Dveře APPL280,-
7)Dvířka Triant280,-
CELKEM3240,-
Samozřejmě si lze vybrat kombinaci dle preferencí.

Spěcháte-li na proškolení mimo termín, je cena individuelní.

V ceně jsou studijní materiály, nakopírované vzorové revizní protokoly v papírovém výjezdu i ve Wordu. Flash disk s sebou!

V případě výrobků atypických či neznámých výrobců si domluvíme individuelní přístup po základním modulu. Upozorněte mne na to předem, při školení to nevyřešíme!
Pro školení požárních hlídek, preventistů a vedoucích pracovníků ve všech stupních požárního nebezpečí či u požárních techniků u vysokého požárního nebezpečí mám individuelní plán, který Vás mile překvapí příjemnou cenou.

Je Vás více zájemců z jedné firmy? I Vám vyjdeme vstříc!
Za prvního zájemce z jedné firmy je cena plná, za každého dalšího je snížená o 10%.

Pro činnost na území Slovenska

Pre záujemcov o školenie zabudovaných požiarnych klapiek Kovona, TGL, Troges, Mannesmann, Orena, Rox zo Slovenska:
Školenie, výučbová verzia a osvedčenie je v národnom jazyku a je v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 285/2001 Z.z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly vo znení Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z.z..
U požiarnych klapiek s elektrickým vybavením treba predložiť osvedčenie elektro podľa vyhlášky MPSVR SR 508/2009 Z.z. vo znení MPSVR SR 398/2013 Z.z..

1)Cena v základnom module vždy€ 48
2)TGL€ 16
3)Kovona€ 16
4)Prevádzkový denník vzor€ 5
5)Cestovnépodľa situácie

Těším se na Vaši objednávku a návaznou vzájemně užitečnou spolupráci v požární ochraně!

Nejen požární klapky, jejich revize a servis

1) Požární předpisy a dokumentace

Začlenění, dokumentace, školení, zprostředkování požárního projektování, dokumentace zdolávání požárů, pomoc při jednání se státním požárním dozorem v rozsahu nabídky služeb

2) Veškerá protipožární technika

Revize a servis požárních klapek, dveří, mřížek, žaluzií, světlíků, hydrantů, php, ucpávek a nátěrů, ventilátorů, nouzového osvětlení, požárního větrání, žebříků

3) Kolaudace, uvedení do provozu

Lubomír Klouda
OZO (odborně způsobilá osoba v požární ochraně)

Město: Praha
Tel.: 602 279 399
E-mail: L.Klouda@seznam.cz